Izveštaj sa sastanka Podružnice održanog 11.10.2019. god u Novom Sudu.

Sastanku su prisutvovale kolege, stručni saradnici, pedagozi, psiholozi, direktori, ukupno 33 učesnika. Upoznala smo se sa temama koje su bile realizovane na stručnom skupu pod nazivom “Organizacija rada u savremenoj školi“. Dobili smo bliža uputva za rad stručnih saradnika u Es dnevniku, raspravljali smo o novinama u novom Pravilniku o zaštiti učenika od nasilja, zanemarivanja i zlostavljamo. Predstavljen je naš projekt „Oplemeni kulturom i srce i dušu“ koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje. Imali smo goste pedagoga Snežanu Golić sa kojom smo polemisali na temu“Kritika predloga rešenja teških torbi“. Bio je to uspešan i konstruktivan sastanak, razmena mišljenja i ideja u prijatnoj i radnoj atmosferi.
Predsednik Podružnice
Dragana Pelemiš