UČLANJENJE U PODRUŽNICU PEDAGOGA OSNOVNIH ŠKOLA JUŽNOBAČKOG OKRUGA

KAKO POSTATI ČLAN PODRUŽNICE?

Članovi Podružnice mogu biti redovni i pridruženi.Redovni članovi su pedagozi koje obavljaju poslove školskog pedagoga u osnovnoj školi na teritoriji Južno - bačkogo kruga, a pridruženi su psiholozi i studenti pedagogije i ostali stručnjaci koji se bave vaspitno -obrazovnom problematikom.

Član Podružnice se postaje popunjavanjem Pristupnice i uplatom članarine za tekuću kalendarsku godinu. Članstvo se obnavlja svake godine. Članarina se može uplatiti na sledeći način:

Prvi način jejednokratna uplata godišnje članarine u iznosu od 1000,00dinara putem opšte uplatnice u banci /pošti ispunjavanjems ledećih podataka:

UPLATILAC: ime i prezime sa punom adresom

SVRHA UPLATE: članarina za 2021. godinu

PRIMALAC: Podružnica pedagoga Južno bačkog okruga, ul. Bore Prodanovića 15a,

21000 Novi Sad

IZNOS: 1000,00dinara

RAČUN PRIMAOCA: 340-11013650-90

Drugi način:

Svrha uplate: članarina za 2021. god. Drugi način je preko Centralnog registra-CRF, a da troškove članarine snosi radna organizacija, škola. Potrebno je da se javite na mejl Podružnice pedagoga podruznica.pedagoga@gmail.com ili na telefon 063/597059 i dostavite broj JBKJS vaše radne organizacije, škole u Centralnom registru, a u dogovoru sa racunovodjom. Nakon prijave u CRF biće vam dostavljena faktura-račun za uplatu. Popunjavanjem Pristupnice koju šaljete na mejl Podružnicepodruznica.pedagoga@gmail.com i uplatom članarine postajete član Udruženja.

Na ovaj način, ostvarujete mogućnost besplatnog pohađanja jednog seminara ili stručnog skupa,koji organizuje Podružnica i dobijate člansku kartu .


POGODNOSTI ZA ČLANSTVO

1. Da doprinesite umrežavanju škola Južnobačkog okruga

2. Da se pridružite svom strukovnom udruženju, povežete sa kolegama,razmenite, iskustva i primere dobre prakse

3. Da tražite i dobijete mentorsku podršku i stručnu pomoć

4. Da dobijete putem mejla blagovremene i potpune informacije o svim aktuelnostima i zakonskoj regulativi

5. Da BESPLATNO pohađate jedan seminar ili stručni skup, koji organizuje Podružnica

6. Da dobijete potvrdu o internom stručnom usavršavanju (4 boda )za dolaske na sastanke Podružnice

7. Da organizujete za članove Podružnice internu obuku i dobijete potvrdu o realizovanoj aktivnosti

8. Da birate i budete birani u organe Podružnice i neposredno učestvujete u radu Skupštine u svim njenim oblicima organizovanja i delovanja.

9. Da akreditujete program stručnog usavršavanja pod uslovima koje to Podružnica usvoji i koji su u skladu sa ciljevima udruženja

10. Da aktivno učestvuje u radu Podružnice, unapređujete autonomiju integritet rada pedagoga i promovišete primere dobre prakse

11. Da učestvujete na konkursima, realizujete projektne aktivnosti koji su u skladu sa ciljevima udruženja i delatnostima rada Podružnice

Prijava za učlanjenje za 2021.godinu