MISIJA -  rada Podružnice pedagoga  je da doprinosi profesionalnom i ličnom razvoju svojih članova, kao i njihovoj aktivnoj participaciji i pedaškom delovanju u cilju permanentnog stručnog  usavršavanja i unapređenja pedagoške teorije i prakse kako  u svojoj lokalnoj sredini tako i šire.
VIZIJA - Želimo da u narednom periodu postanemo jedna  od organizacija koje pružaju podršku, podstiču, osnažuju pedagoško delovanje i unapređuje  vaspitno- obrazovnu praksu. Svi članovi  Podružnice bili bi uključeni u proces permanentnog stručnog usavršavanja,  unapređivali  i promovisali rad pedagoga i pedagošku profesiju kreirajući i realizujući kvalitetno obrazovanje za sve. U bliskoj budućnosti težićemo da postanemo :
-  Sedište za savetodavni rad i podršku (pripravnicima pedagozima, mladima, roditeljima, porodici...)
- Sedište za pedagoška istraživanja i naučni rad (izrada mernih instrumenata, elektronski časopis, zbirka pedagoške literature i dokumentacije za  rad pedagoga...)
- Sedište za umrežavanje razvoj  i unapređenje pedagoške teorije i prakse  (saradnja sa relevantnim institucija, vladinim i nevladinim organizacijama i stručnjacima iz srodnih disciplina. Realizacija naučno istraživačkuh projekata i istraživanja. Uvođenje savremenih informacionih tehnologija u sve oblike rada i prezentovanje Podružnice putem sajta i preko drugih  medija...)
- Sedište za stručno usavršavanje (organizacija i realizacija seminara, stručnih skupova, konferencija, tribina....