KONCEPTI KOJE JE VAŽNO DA RAZUMEMO

Sastanku je prisustvovao veliki broj pedagoga, stručnih saradnika, predstavnica Školske uprave Novi Sad, profesori Filozofskog fakulteta, učitelji, vaspitači, studenti.
Saradnja vrtića i škole- veoma važna za ostvarivanje zajedničkih ciljeva kojim težimo. Važna za razvijanje naših kompetencija. Važna za razumevanje našeg - kompetentnog deteta.