ISTORIJAT

Pedagozi Novog Sada su u sali Učiteljskog doma u Ulici vojvode Putnika 1 u Novom Sadu, na Osnivačkoj skupštini 24. oktobra 1977. godine osnovali Aktiv pedagoga Novog Sada.

Inicijativa je potekla od školskih pedagoga Ljube Kaurina, Prvoslava Jankovića i Vjere Jević. Za prvog predsednika je izabran Ljuba Kaurin.

Ovaj period karakteriše rad na razvijanju i jačanju uloge pedagoga u sistemu školstva, aktivna uključenost u tokove kretanja i razvoj sistemske tranzicije obrazovne politike u kojoj treba da je uočljivo dete kao subjekat obrazovno­-vaspitnog delovanja,

Misija Aktiva je do danas neizmenjena - Primena savremenih teorijskih i praktičnih saznanja pedagoške nauke u procesu ostvarivanja zadataka osnovnog obrazovanja i vaspitanja i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada.

Filosofski fakultet je osnovao Katedru za pedagogiju školske 1972/73. godine i prvi diplomirani pedagozi su se odmah zapošljavali u novosadske predškolske ustanove, osnovne škole i srednje škole i aktivno uključili u rad Aktiva pedagoga. Tadašnji nadzornik i pedagoško instruktivni rukovodilac za pedagoge je bila Vjera Jević koja je uvodila pedagoge u posao, mnogo savetovala, upućivala, kontrolisala, sarađivala.

Na Godišnjoj skupštini oktobra 1987.godine izabrana je Ljubica Jontović za predsednika Aktiva. Članstvo je samo iz osnovnih škola. Stručno usavšavanje je prioritet pedagoga kroz konferencije, okrugle stolove i predstavljanje ličnog rada “Sa radnog stola pedagoga” iz svih institucija gde pedagog radi – škola, muzej, centar za socijalni rad, Dečje selo, zatvor.

Skupština se održavala po Statutu, pa je oktobra 1995. godine za predsednika izabrana Vidosava Maoduš. Pedagog je u školi već stekao svoj status i tada se intenzivno radilo na stručnom usavršavanju kroz akreditovanih programa, ali i na sastancima Aktiva .

Stručnim skupovima su predsedavali: Ranko Rajević ( MENS-a ) prof.dr Nila Kapor, Stanulović, prof.dr Jelena Vlajković I profesori sa Filosofskog fakulteta iz Novog Sada – prof. dr Ivana Milutinović, prof. dr Slađana Zuković ….

Aktiv pedagoga nije imao zvaničan Statut od 2001. do 2005. godine, ali su se sastanci održavali. U ovom period zbog reforme školstva saradnju smo imali sa nadzornicama iz Školske uprave Novi Sad – Sonjom Miladinović i Vesnom Radulović. Veoma su pomagale u uvođenju novena predavanjima, primerima iz prakse I ličnim konsultacijama. Sastanci su se održavali jednom mesečno.

Na inicijativu Ljubice Hmilj, Milke Pinćir i Vidosave Maoduš , maja 2015. godine organizuje se Vanredna skupština, Aktiv pedagoga menja ime u Podružnica pedagoga osnovnih škola Juzno-bačkog okruga, POŠ. Elvira Stefanović je dizajnirala logo. Otvorena je stranica na društvenoj mreži FB. Statut je prilagođen novim uslovima a Podružnica je zavedena u APR.

Na sastanku Upravnog odbora novembra 2016. godine predsednik Vidosava Maoduš podnosi ostavku zbog odlaska u penziju.

Upravni odbor je izabrao Draganu Pelemiš za predsednika, koja nastavlja sa radom Podružnice pedagoga.

Vidosava Maoduš