O POŠ - PODRUŽNICA PEDAGOGA OSNOVNIH ŠKOLA JUŽNOBAČKOG OKRUGA

Mi smo nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pedagoškog delovanja u vaspitno-obrazovnom radu. Podružnica je relativno mlado udruženje, nastalo dugogodišnjim kontinuiranim radom Stručnog aktiva pedagoga osnovnih škola Južnobačkog okruga. Osnovna delatnost Podružnice je ostvarivanje ciljeva u oblasti pedagoškog delovanja, podsticanje i kordiniranje stručno – naučne aktivnosti pedagoga i šire javnosti na unapređivanju vaspitno- obrazovne prakse, popularisanje pedagoške nauke i istraživačkog rada u oblasti vaspitanja i obrazovanja. Njeni članovi u svojoj profesionalnoj delatnosti imaju bogato iskustvo u vaspitno – obrazovnom radu i praksi.


Upravni odbor
1. Pelemiš Dragana, predsednica podružnice, stručni saradnik-pedagog, OŠ,,Đura Jakšić'' Kać;
2. Zagorka Marinković,stručni saradnik-pedagog, OŠ,,Jan Amos Komenski'' Kulpin;
3. Danijela Jovanović, stručni saradnik-pedagog, OŠ,,Ivo Lola Ribar'' Novi Sad
4. Elvira Stefanović, stručni saradnik-pedagog, OŠ,,Petefi Šandor'' Novi Sad
5. Bojana Živanović, stručni saradnik-pedagog, OŠ,,Žarko Zrenjanin'' Bački Maglić
6. Žana Manić, saradnik-pedagog stručna, OŠ,,Žarko Zrenjanin'' Novi Sad

Nadzorni odbor:

7. Tatjana Surdučki, stručni saradnik-pedagog, OŠ,,Sonja Marinković'' Novi Sad
8. Mirjana Bubalovićstručni saradnik-pedagog, OŠ,,Jovan Jovanović Zmaj'' Đurđevo;
9. Stojanka Zeljković,stručni saradnik-pedagog, OŠ,,Slavko Rodić'' Bački Jarak
10. Nada Bosnić, stručni saradnik-pedagog

DELATNOST  PODRUŽNICE:
 
Svoje ciljeve i zadatke Podružnica ostvaruje aktivnostima:
 
1. Organizovanja stručnih i naučnih skupova,  seminara, tribina, konferencija, promocija, prezentacija, samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama (udruženjima, organizacijama…). 
2. Saradnja i razmena   iskustava sa drugim strukovnim udruženjima, vladinim i nevladinim sektorom, institucijama i državnim organima relevantnim za područje vaspitanja i obrazovanja.
3. Pružanje  podrške, realizacija istraživanja i naučno- istraživačkih  projekata, akreditovanih programa u oblasti vaspitno- obrazovnog rada.
4. Akreditacijom  programa u vaspitno- obrazovnom radu.
5. Promocijom pedagoške delatnosti u medijima.
6. Učešćem članova u radnim grupama, komisijama, timovima .
7. Negovanjem volonterizma, stručne prakse i mentorstva.
8. Strukturalno organizovanje (Skupšina, odbori, sekcije)...
9. Pružanje novih informacija, saznanja iz oblasti pedagoške teorije i prakse i informacije o radu Podružnice na svojoj  Web stranici.
10. Izrada baze podataka (članstvo) i članskih karti.
11. Pružanje stručnih i obrazovnih  usluga za zainteresovane pojedince i ciljne grupe kroz primenu savremenih dostignuća pedagoške nauke i prakse.
12. Organizovanje i realizacija obrazovnih programa za decu i mlade, roditelje i učenike.
CILjEVI I ZADACI PODRUŽNICE:
1. Podsticanje i koordiniranje stručno-naučne aktivnosti pedagoga na unapređivanju vaspitno-obrazovne prakse
2. Razvijanje profesionalnih kompetencija pedagoga i  zaštita profesionalnih interesa, statusa i ugleda svojih članova.
3. Podstinje istraživačkog rada  u oblasti obrazovanja i učešće u naučno-istraživačkim projektima; 
4. Unapređenje  i popularisanje  pedagoške  nauke i  prakse  kao i  položaja pedagoga u sistemu obrazovanja i vaspitanja
5. Profesionalno usavršavanje svojih članova i blagovremeno  informisanje o aktuelnim pitanjima profesije i delatnosti Podružnice.
6. Razvijanje i unapređenje saradnje sa strukovnim  udruženjima,  fakultetima, institutima i  drugim srodnim naučnim, stručnim ustanovama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
7. Pružanje stručnih i obrazovnih  usluga za zainteresovane pojedince i ciljne grupe kroz primenu savremenih dostignuća pedagoške nauke i prakse
8. Organizovanje i realizacija obrazovnih programa za decu i mlade, roditelje i učenike.